Wakacje od ZUS (DALL-E)

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców

Już tej jesieni około 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do CEIDG będzie mogło skorzystać z „wakacje od ZUS-u”. Nowa ulga pozwoli im raz w roku w wybranym przez siebie miesiącu nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatki pozostaną jednak obowiązkowe.

Z ulgi będą mogły skorzystać mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 9 osób i osiągające przychody do 2 mln euro rocznie. Wniosek o wakacje od ZUS-u będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, wypełniając odpowiedni formularz w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc.

Wakacje od ZUS (DALL-E)
Wakacje od ZUS DALL E

Biuro rachunkowe może okazać się nieocenioną pomocą w procesie przygotowania i składania wniosku o ulgę. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w czasie korzystania z „wakacji od ZUS-u” będą mieli obowiązek przekazywania do ZUS-u deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych z informacjami o składkach finansowanych przez budżet państwa i przez nich samych.

W przypadku niewywiązania się z tych obowiązków, ZUS sam sporządzi lub skoryguje te dokumenty. Warto też zaznaczyć, że korzystanie z ulgi nie będzie miało wpływu na prawo do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Przedsiębiorcy nie będą musieli zawieszać działalności, co oznacza, że nadal będą mogli uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

author avatar
Ireneusz Połeć Prezes Zarządu
Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Księgowości i Finansów Sp. z o.o.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *